Polityka Prywatności

Dopełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: BELLUS Beata Suliga z siedzibą Retkińska 81a/26, 94-004 Łódź, PL, NIP: PL7261427209, e-mail: salon@depilatorium.pl, właściciel Salonu DEPILATORIUM.

  1. Administrator przetwarza takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Dane są pozyskiwane w trakcie rejestracji telefonicznej lub on-line lub podczas wypełniania Ankiety Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (wykonania usługi przez Salon DEPILATORIUM).
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy (wykonanie usługi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usług świadczonych przez Salon DEPILATORIUM. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail a w zamian otrzymasz kod rabatowy na zabieg

* Rabat 15% na pierwszą wizytę dla 1 osoby. Z kodu rabatowego dana osoba może skorzystać tylko raz. Rabat jest ważny 14 dni od daty otrzymania.